NAFTA Procesi i Proizvodi

:Ukratko

 

Prije svega radi se o knjizi s visoko postavljenim ciljem, a taj je, upoznati čitatelja s kompleksnim ciklusom naftnog biznisa. Knjiga omogućuje korisniku stjecanje osnovnih informacija iz područja nafte ( Rezerve nafte u svijetu, proizvodnja nafte u svijetu, potrosnja nafte u svijetu, geopolitički utjecaj u gospodarenju naftnim resursima i dr. ) i naftnih proizvoda ( Vrste naftnih proizvoda, zahtjevi za kvalitetom, strategija tržišnih odnosa ) i predstavla jedinstveno štivo na hrvatskom jeziku, jedino takve vrste u Hrvatskoj, a slobodno možemo reci i u Jugoistočnoj Europi. U uvodnom dijelu sažeto je prikazan razvojni put primjene nafte i to dobro osmišljenom kombinacijom stručnih i sociopolitičkih podataka i dogadaja što će budućim čitateljima omogućiti stjecanje generalnih spoznaja o razvoju ne samo ovog već i cijelog energetskog područja. Za razliku od prethodnog izdanja autor u ovoj knjizi posvećuje posebnu pažnju nafti i to sa svih aspekata.
Sažeto su opisani čimbenici koji utječu i koji će utjecati na primjenu ovog sigurno najvažnijeg energenta za čovječanstvo. Koncizno je obradeno i jedno vrlo delikatno podrućje vezano za razvoj naftnog biznisa u budućnosti, a to su rezerve nafte u svijetu. U tim predviđanjima potrebna je posebna pažnja i pažljiva analiza povijesnih predviđanja od kojih se većina pokazala pogrešnima. Naime, različiti prognozeri postavili su različite rokove do kojih će dostajati nafta i kada se može očekivati njezino potpuno iscrpljivanje. Do sada sve te prognoze pokazale su se pogrešnima. Uzimajući u obzir još potpuno neistražena područja u svijetu, npr. Arktik ili Antartik, Sjeveroistočni Sibir, Brazil, duboko morska nalazišta, objektivno nema bojazni da će taj energent nestati, već će njegova proizvodnja ovisiti isključivo o fizibilnosti tih projekata i konkurentnosti sa drugim izvorima energije. U svakom slučaju autor je dao svoje mišljenje i dobro je obradio ovu osjetljivu temu i budućim čitateljima dao je neophodnu podlogu za daljnja promišljanja o sudbini ovog energenta. Naftni proizvodi obrađeni su sa svih aspekata, što znači po vrstama, njihova fizička i kemijska svojstva, sadašnji i buduć zahtjevi za kvalitetom proizvoda, bilanciranje i kretanje naftnih proizvoda u svijetu, formiranje cijena i čimbenici koji utjecu na ta kretanja. Prvi puta je dano sažeto objašnjenje o tijekovima roba iz tog područja na globalnoj razini. Taj dio je nedostajao u prvom izdanju knjige. Ovim poglavljima autor je uspio u potpunosti zatvoriti ciklus naftnog biznisa, normalno na razini zahtjeva ovakvog tipa knjige. Posebno treba istaknuti ideju autora o objašnjenju određivanja stupnja kompleksnosti rafinerija što predstavlja prvi slučaj u našoj stručnoj literaturi i sigurno će biti od velike pomoći stručnjacima u ovom području. To je na zaista pimjeren način povezano s opisom tipova rafinerija a kroz prikazane procesne sheme omogućeno je čitateljima jasnije razumjevanje procesa prerade nafte.. Poglavlje " Kemija nafte " predstavlja standardni dio ove vrste knjiga i omogućuje širem krugu korisnika knjige razumijevanje prerade nafte. Novih spoznaja u tom segmentu nema.
Fizikalne karakteristike takoder su uobićajeni dijelovi ovakvih knjiga i u tom području nema novih saznanja no njihovo objašnjenje potrebno je za potpuno razumijevanje procesa prerade.. Poglavlje " Procesi u preradi nafte " osnovno je poglavlje ove knjige i u njemu su na primjeren način prikazane sve poznate tehnologije koje se primijenjuju u preradi nafte.
Na standardiziran način prikazani su tehnološki procesi prerade s osnovnim opisima kemizama reakcija što pridonosi njihovom potpunojem razumijevanju. Za razliku od prethodnog izdanja autor je proširio ovaj dio prikazom novih spoznaja u procesima prerade nafte uključivši i proizvodnju biogoriva. Upravo taj dio prikazan je na pravi realan način sa svim prednostima i nedostacima. Posebno valja istaknuti poglavlje o naftnim proizvodima u kojem su prikazani načini namiješavanja komercijalnih naftnih proizvoda, objašnjene sastavne komponente s pripadajućim svojstvima, omjeru namješavanja i sve ostale spoznaje iz tog do sada neobradenog područja, a izuzetno značajnog s ekonomskog aspekta. Ovo poglavlje smatram posebno važnim jer do sada ta materija nije obrađena od strane naših autora i u principu predstavlja nepoznanicu za većinu sručnjaka. Poglavlje o mazivima je prošireno, standardizirano i više je informativnog karaktera i razumljivo širem krugu čitatelja, ne samo stručnjacima.

 
 

::O autoru


Emir Cerić, rođen 1944.godine. Diplomirao je naftno-petrokemijski smjer na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,. Na istom Sveučilištu magistrirao je 1976. godine, a doktorat iz područja kemijskog inženjerstva stekao na istom Sveučilištu 1979.godine. Od 1968. godine radi u INA Rafineriji nafte Rijeka. Ima bogatu industrijsku praksu, a radio je kao rukovoditelj grupe postrojenja, start up inženjer na postrojenjima:
 
 • 1. Hidroobrada baznih ulja.
 • 2. Izomerizacija C5 - C6 ugljikovodika.
 • 3. Termička Hidrodealkilacija (Hydeal).
 • 4. Atmosferska destilacija.
 • 5. Visbreaking.
 • 6. HDS/MHC
 
Glavni inženjer razvoja, direktor Službe razvoja i istraživanja, te direktor Sektora prerade INE. Studentima Tehnološkog fakulteta predavao je 1981. godine kolegij "Tehnologija nafte", a na zagrebačkoj Poslovnoj školi 1992. godine predavao je kolegij "Tehnologija baznih ulja". Član je Hrvatskog društva za goriva i maziva, Hrvatskog nacionalnog komiteta Svjetskog naftnog kongresa, te redovni član Znanstvenog savjeta za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Izradio je velik broj elaborata i studija iz područja prerade nafte. Autor je koncepcija razvoja INA Rafinerije nafte Rijeka od 1980 do 2000., kao i koncepcije razvoja Sektora prerade nafte INE 2000 - 2010.g. Autor je slijedećih knjiga:
 
 • 1. "Tehnologija nafte", Školska knjiga Zagreb, 1984.
 • 2. "Tehnologija proizvodnje baznih ulja", INA Rafinerija Rijeka, 1994.
 • 3. "Crude Oil Assay", INA Industrija nafte, Zagreb, 2001.
 • 4. "Nafta, procesi i proizvodi", INA Industrija nafte & Kigen d.o.o Zagreb, 2006.
 • 5. "Crude oil, processes and products" , IBC & Petrolinvest Sarajevo, 2012.
 • 6. "NAFTA, PROCESI I PROIZVODI, IBC Sarajevo, 2012.
 
U zemlji i inozemstvu objavio je preko 40 znanstvenih i stručnih radova, te desetak priručnika za siguran rad naftnih postrojenja. Aktivno je sudjelovao s preko 30 referata na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima diljem svijeta.
 

:: Iz knjige...